index

   ____________    ___

  Home-actueel

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Werkgroepen

  Secretariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen 

  Links

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres:

 emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van

de Emmaus Pancratius Geloofsgemeenschap

te s-Heerenberg

 

 

 

 

Alle informatie in ons contact blad Klik  en download het contactblad

 

 

 

Geloven is moeilijk.

 

Geloven is moeilijk, geloof doorgeven aan de nieuwe generatie dus ook. Althans dat lijkt de gedeelde mening van de ouders en kinderen die wij in deze dagen tegenkomen. "Geloven is moeilijk, want je weet het nooit zeker"; zei ooit een jongetje uit groep acht tegen mij. En daar zit het natuurlijk wel in, geloof is niet hetzelfde als zeker weten, het is geen wetenschap, gaat niet over wetenschappelijk bewijsbare zaken, maar het gaat over ideeën en gevoel.

 

Geloof gaat over ideeën, zoals hoe wij als katholieken denken over het begin van de wereld. Wij vertellen bijvoorbeeld dat God de wereld heeft geschapen, dat God ons en alles wat leeft het leven heeft gegeven. Dat leven een geschenk van God is waar we op een zorgvuldige manier mee om moeten gaan. Met elkaar hebben we normen en waarden bepaald van wat dan een zorgvuldige manier is. Naast een hele rij profeten waarvan we in de Bijbel kunnen lezen heeft Jezus ons daarvoor heel belangrijke dingen verteld. ( bijv. Heb je naaste lief als jezelf." )

 

Geloof heeft ons ook een idee meegeven over wat er na onze dood gebeurt. Dat God dan ons leven voor altijd bewaart, en natuurlijk hopen we dan allemaal zo goed geleefd te hebben dat we in de hemel mogen komen.

 

Ons geloof geeft ons ideeën, maar ook is ons geloof gevoel. Gevoel dat er een God is die van jou houdt en jou door het leven wil helpen. Je kunt altijd bij God terecht, je kunt praten tegen God. Veel mensen vinden het makkelijker om dat te doen via Maria. En soms is het ook makkelijker te praten zonder woorden, door een kaars op te steken.

 

Geloof is ideeën en gevoel, geen wetenschap, of wetenschappelijke feiten. Maar toch kunnen veel mensen zeggen: "Ik weet zeker dat het waar is dat er een God is". Want een gevoel kun je misschien wel niet bewijzen, maar toch kun je dat zeker weten. Net zo goed als je als mens heel zeker kunt weten dat een ander mens van je houdt, dat je als kind zeker kunt weten dat je vader en moeder van je houden. Dat merk je vaak aan kleine en gewone dingen, die voor jou niet gewoon en klein zijn maar bewijzen van liefde.

 

Zo kun je ook geloven dat God er is, door te zien dat dingen die klein en gewoon lijken eigenlijk tekens van Gods liefde zijn. Zo schrijft een onbekende dichter: "ik zag vanochtend een klein vogeltje.

Het zong gewoon omdat het leefde.

Het raakte me ineens tot diep in mijn hart.

Zo iets moois dat kan alleen een God ons geven."

 

Geloof moeilijk? Nee, dat denk ik niet, gewoon op je gevoel afgaan. Geloof door geven moeilijk? Nee, dat denk ik niet, als je maar gewoon over je gevoel durft vertellen aan je kind. Gewoon durft vertellen dat je het dan misschien niet zeker weet, maar je gelooft datů. Of dat je in je leven op momenten hebt ervaren dat het helpt als je gaat bidden, dat je een goed gevoel had toen je in de kerk was geweest, dat je denkt dat God het was die wist dat wij een zon nodig hebben, en daarom de zon heeft gemaakt, dat je aan God dacht toen je voor het eerst kind zag. Geloven moeilijk? Niet ingewikkelder dan uitleggen wat liefde is. Of misschien gewoon maar bidden dat Gods heilige Geest je daarbij helpt.

 

Pastoraal team

 

 

Afscheid dirigent Ans Strik

 

Enkele maanden geleden heeft onze dirigent Ans Strik aangegeven dat zij na haar 75e verjaardag (14 juni j.l.) wilde stoppen met het dirigeren van het St. Pancratiuskoor m.i.v. 1 okt 2018.

 

Voor ons als St. Pancratiuskoor was dit een onaangename verrassing, maar wij hebben er begrip voor dat er een moment komt dat je na 50 jaar dirigentschap bij diverse koren zegt: het is goed geweest. Ans heeft ons koor ruim 20 jaar gedirigeerd en heeft ons altijd op haar eigen wijze geleid, dat deed ze niet alleen met haar handen, maar met haar hele gezicht en lichaamstaal.

Op deze wijze heeft ze ons koor op een waardig kerkkoor niveau gebracht en gehouden tot op de dag van vandaag, dit is mede mogelijk geworden door de wekelijkse gezellige repetities op de dinsdagavonden, waar ze nooit verstek liet gaan, vele diensten zoals rouw en trouw heeft ze gedirigeerd en als er geen organist was dan was haar ook niet teveel om achter het orgel plaats te nemen en vanaf die plek het koor te begeleiden.

 

We zullen haar zeker gaan missen, maar hopen dat het Gabrië lbestuur een waardige opvolger voor haar zal weten te vinden. Op zaterdag 22 september tijdens de Eucharistieviering van 19.00 uur, zal Ans officieel haar Pancratiuskoor voor de laatste maal dirigeren en nemen we afscheid van een zeer gemotiveerde en gewaardeerde dirigent.

Door uw aanwezigheid in deze viering willen we haar ook als geloofskern danken. We hopen dat velen daarvan gebruik zullen maken. Na de viering is er de gelegenheid om Ans met een persoonlijke handdruk dank te zeggen.

 

Bestuur en leden St Pancratiuskoor.

 

 

 

 

 

Een maand rust (uit DonBosco NU)

 

Henk Erdhuizen ("s-Heerenberg, 1947), salesiaan van Don Bosco, werkt al 18 jaar voor de allerarmsten in Bolivia.

In mei-juni was hij na drie jaar weer eens een maand in Nederland. Om bij te komen en zijn eigen accu op te laden. Ondanks zijn 70 jaar werkt hij zeven dagen per week. Sinds 2002 werkt Henk als verantwoordelijke salesiaan op het straatkinderproject in Santa Cruz, een miljoenenstad. Henk is werkzaam op de Barrio Juvenil, een van de zes huizen die straatkinderen opvangen en die beheerd worden door de salesianen. Zijn belangrijkste werk voor de kinderen daar: dagritme aanleren, weghouden van de straat, onderwijs en structuur bieden en het geven van het gevoel dat deze jongeren de moeite waard zijn om voor te vechten.

 

SAMEN stuurt regelmatig vrijwilligers naar zijn opvangcentrum, die enige maanden blijven. Daar is hij blij mee. "De laatste jaren is de mentaliteit onder de straatkinderen veranderd, als gevolg van de toegenomen vrijheid, welvaart en het drugsgebruik. Tien jaar geleden kon je ze nog goed begeleiden naar een kindertehuis. Nu is het veel moeilijker om ze weer in het gareel te krijgen om een normaal, gestructureerd leven te leiden. Het zijn jongens uit extreme armoede, die veel vader- en moederliefde tekortkomen in hun jeugd. We hebben vier jongens die door hun vader verkracht zijn, dat is een traumatische ervaring. Ze dragen een diep verdriet mee in hun hart. Ze krijgen begeleiding in hun leven maar stoppen soms met hun opleiding met nog maar een half jaar te gaan. En zonder opleiding krijg je geen werk, want de werkloosheid is hier groot. De straat is attractief, op scholen worden drugs uitgedeeld, op straat stelen ze, ze huren soms met een aantal jongens een logement om te slapen maar dat is geen toekomst." "We spelen in op de nood die er is. In Nederland ontbreekt het aan spiritualiteit. Ik heb elke zondag heel veel kinderen en jongeren in de mis." Voor zijn jongens neemt hij een aantal voetballen mee als hij weer terug gaat. "Ik voel me helemaal gelukkig daar bij die jongens, wat moet ik hier doen? Daar voel ik me zinvol", aldus Henk Erdhuizen.

 

Pater Henk Erdhuizen, salesiaan van Don Bosco, werkt voor de allerarmsten in Bolivia.

 

Indien u het werk van pater Henk een warm hart toe draagt, nodigen wij u uit uw donatie over te maken op rekeningnummer: ABN-AMRO IBAN nummer NL33ABNA 041.45.00.075 t.n.v. St. Ontwikkelingswerk Pater Henk Erdhuizen

 

www.paterhenkerdhuizen.nl Voor meer informatie over zijn werk kunt u contact opnemen met: Anja Ditters - Erdhuizen, Slagboom 12 te

s-Heerenberg Telefoon 0314-646166 

 

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------

 

Het secretariaat

Secretariaat:

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.

Adres: Hofstraat 4, 7041 AD  s-Heerenberg Telefoon  0314 661224

Openingstijden:  dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.

E mailadres: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een medewerker van de wachttelefoon: 

Voor spoedeisende hulp 06-55755957

Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u een van de pastores

bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden

(b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

 

Het nieuwe Onze Vader