index

   ____________    ___

  Home-actueel

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secretariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen 

  Links

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres:

 emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van

de Emmaus Pancratius Geloofsgemeenschap

te s-Heerenberg

 

 

 

 

Kerstmis

 

 

De dagen voor kerstmis zijn erg donker, voor veel mensen is het ook donker van binnen. En in de wereld op veel plaatsen en ook in Nederland is het de laatste tijd donker en angstig. Ruzie, oorlog, geweld en verdriet! Zal het nog weer licht worden ? Wordt de wereld nog eens beter, of gaat het toch de verkeerde kant op ? Zo worden veel mensen verdrietig en moedeloos, en zitten echt in het donker ! En toch zal het ook dit jaar weer Kerstmis worden. Ook nu komen overal ter wereld veel mensen weer samen, om de geboorte van Jesus Christus te vieren. God zelf die nu als mens bij ons wil zijn, als Emmanuel; God met ons, met de garantie dat Hij het Licht is, die de duisternis terug dringt. God wil ons mensenbestaan delen, Hij wordt mens in de gestalte van een kwetsbare God; een Kind, kwetsbaar in een kribbe; heel dicht bij ons. Laat Hem toe ook in onze kwetsbaarheid en duisternis. Dit Kerstkind dat wij in deze dagen bezingen, zal groot en volwassen worden ook in onze wereld door en met ons. Als wij delen in zijn kwetsbaarheid zullen wij ook delen in zijn kracht. Zo zullen wij opnieuw door Hem ontdekken wat de zin van het leven is in Gods bedoeling en welke weg Hij ons met zijn Licht aanwijst naar echte vrede en geluk. Laat dit Licht de donkere duisternis verdrijven.

 

De advent 2017

De adventstijd wil ons helpen te groeien naar het feest van Kerstmis: Gods Zoon is mens geworden. Hij wil geen God van al zo hoge zijn, onbereikbaar ver, maar een God als een vriend, als een mens aan je zijde. Maar hoe kun je dat ervaren als je naar het nieuws kijkt en moeite moet doen om goed nieuws te ontdekken. Nieuws waar een positieve geest uit spreekt. Slecht nieuws komt heel wat gemakkelijker tot ons. Misschien hebben we daarom vier weken nodig om in alles wat donker en duister is de lichtpunten te ontdekken. De tekenen dat onze wereld niet verdoemd is, maar kansen heeft om een lichte vredige plek te worden. Vier weken om onze ogen te openen voor de mogelijkheden om onze wereld tot een bewoonbare plek te maken. We moeten er niet voor naar de machtige grote namen.

 

In het kleine, kwetsbare in ons midden komt God bij ons, als een kind. Als je er voor door je knieën gaat, als je het zien wilt dan word je er een ander mens van. Een kind roept het beste op in mensen. Een kind moet toekomst hebben. Ieder die om dat kind geeft, zal zijn best doen om het te laten leven en groeien. Radicaal en zonder voorwaarden. Met kerstmis vieren we dat het nog kan, nog altijd. Er is nog toekomst voor wie het Kind ziet. Advent vier weken om ons daar voor te openen. Daarom deze oude raadgeving: ‘als anderen het opgeven, ga dan toch door te geloven in de toekomst. Als het wonder niet gebeurt, geef dan niet op, het kan nog gebeuren. Als je liefde niet verstaan is, blijf erin geloven tot je verstaan wordt. Als je droom niet vervuld is, blijf dan toch dromen: eens komt de “vervulling.

Een kerstverhaal

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.  "Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. "Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.

 

 

Uitnodiging aan alle gezinnen van s Heerenberg e.o.

Kerstavond gezinsviering van Woord en Gebed Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 17.00 uur in de Pancratiuskerk in s Heerenberg een Gezins-Kerstviering. Deze is gericht op de kinderen. De Eerste Communicanten worden bijzonder uitgenodigd. Omdat de viering gericht is op de kleinere kinderen is het net als in andere kerken van de parochie een viering van Woord en Gebed. Dat betekent, dat er geen communie zal zijn. We zullen samen zingen en bidden. We luisteren natuurlijk naar het Kerstverhaal. En we brengen samen met Maria en Jozef het Kerstkind in de kribbe! Wie wil mag verkleed komen… als herder, als schaap, als engel… als het maar bij kerstmis past! Er zal ook een koortje zijn om samen de bekende kerstliedjes te zingen. In het parochieblad De Gabriel staat waar de andere vieringen met Kerstmis zijn.

 

Jubilarissen St.- Pancratiuskoor.

Zondag 19 november heeft het St. Pancratiuskoor zijn jaarlijkse St-Ceciliafeest gevierd. Na eerst de zondagsviering te hebben verzorgd samen met het kerkkoor van Vorden, zijn aan het einde van de viering 5 koorleden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe diensten aan de katholieke kerkmuziek en de vele H. Missen en rouw- en trouwdiensten die zij mede hebben verzorgd. Pastor Guus v.d. Ploeg heeft namens pastoor J. Jansen de benoemingsbrief van de Gregoriusvereniging voorgelezen, waarna de volgende leden werden gehuldigd:

Johan Jeunink voor 65 jaar koorlid en hulporganist bij avondwakes.

 Ans Strik voor haar 50-jarig dirigentschap. (daarom zong als verrassing het koor van Vorden mee).

Diny Mulder voor 50 jaar koorlid.

Mimi Seegers voor 50 jaar koorlid en hulpdirigent.

Henk Jansen voor 40 jaar koorlid.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en nog vele mooie zangjaren toegewenst.

 

Voedselbank
Evenals voorgaande jaren wil de Voedselbank Montferland in de dagen voor Kerstmis aan de bewoners van de gemeente Montferland de gelegenheid bieden om kerstpakketten en andere voedselgaven ter beschikking te stellen aan de cli ë nten van de voedselbank. Dat willen we opnieuw doen door een inzameling te houden in het kerkportaal van de St. Pancratiuskerk op vrijdag 22 december van 17.00 – 18.00 uur Vrijwilligers van de voedselbank zullen dan aanwezig zijn om de gaven in ontvangst te nemen. Onze voorkeur gaar uit van houdbare voedselproduc-ten. Hartelijk dank namens, Stichting Voedselbank Montferland

 E: voedselbankmontferland@gmail.com

W: www.voedselbankmontferland.nl

 

Ontmoetingsmiddag

Ontmoetingsdag voor alle 70 plussers van de geloofsgemeenschap Emmaus - Pancratius Op woensdag 17 januari 2018 zal om 14.15 uur in het Bosmanhuus in Lengel een ontmoetingsmiddag gehouden worden voor alle 70 plus parochianen van de Emmaus-Pancratius-, Suitbertus- en Oswaldus- geloofsgemeenschappen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deze middag bij te wonen. Het spreekt vanzelf dat ook uw partner of begeleider daarbij van harte welkom is. Opgave via het contactblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie aangelegenheden, nieuwsflitsen:

 

 

Nieuwsflitsen

Bestuurlijk en pastoraal beleidsplan/herstructurering    (download als PDF)

 

Nieuwsflits 1  Februari 2017

 

Nieuwsflits 2  Maart 2017

 

Nieuwsflits 3 April 2017

 

Herstructureringsplan mei 2017

 

Nieuwsflits 4 Juni 2017

 

Nieuwsflits 5 augustus 2017

 

 

 


 

--------------------------------------------------

 

Het nieuwe onze vader

-----------------

Actie kerkbalans 2018:  geef voor je kerk

 

Op 15 mei 2017 kregen we het bericht, dat onze mooie st Pancratiuskerk open blijft. Daar waren/zijn we allemaal heel blij mee. Maar!!!  We moeten samen wel erg goed ons best doen om ons kerkgebouw ook voor de toekomst open te houden.

Actie kerkbalans loopt van 20 januari 2018 tot en met 03 februari 2018. In deze periode zullen weer bijna 60 vrijwilligers in touw zijn om van Kerkbalans  2018 een succes te maken.  Laten we met z'n allen proberen om het bedrag van 2017 te overtreffen.  Dit kunnen we gezamenlijk best voor elkaar krijgen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

A.            Als een ieder die nu een bijdrage doet deze zou verhogen met bv  5% of € 5,- dan zou dat betekenen dat we zomaar €2.000 tot €4.000 extra bijeenbrengen.

B.            Onze kerkbijdrage wordt voor 73%  bijeengebracht  door onze parochianen die ouder zijn dan 60 jaar. We willen een extra oproep doen aan de  parochianen die jonger zijn,  om ook aan onze kerkbalans mee te  doen, om zo mee te werken aan de in stand-houding van onze mooie St Pancratiuskerk.

C.            Verder is er sinds het jaar 2014 ook de mogelijkheid tot het doen van Periodieke giften in geld die aftrekbaar zijn voor de belasting zonder een notaris overeenkomst. Hiervan zou dan bijvoorbeeld de helft voor u als belastingvoordeel kunnen zijn, en de andere helft voor onze geloofsgemeenschap.

D.            Ook willen wij een oproep doen aan diegene die voorgaande jaren wel een bijdrage hebben gedaan, en  het afgelopen jaar niet meer, om hierover nogmaals na te denken, en in 2018 ons weer willen steunen voor het behoud van onze St. Pancratiuskerk

 

Als we de laatste 5 jaar op een rij zetten, zien we dat de bijdrage stabiel blijft, door een klein bedrag extra te geven moet het toch in 2018 een keer lukken om boven de € 42.000 te komen.

 

Jaar         Ontvangen

bedrag in €           Toegezegd

bedrag in €           In % van

ontvangst

2012      41.700   42.500   98,1

2013      38.400   39.400   97,5

2014      40.000   41.300   96,9

2015      41.500   41.600   99,8

2016      40.900   41.500   98,6

2017                      40.510  

 

Rest ons nog u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2018 toe te wensen.

Locatieraad en werkgroep kerkbalans.

 

Het secretariaat

Secretariaat:

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.

Adres: Hofstraat 4, 7041 AD  s-Heerenberg Telefoon  0314 661224

Openingstijden:  dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.

E mailadres: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een medewerker van de wachttelefoon: 

Voor spoedeisende hulp 06-55755957

Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u een van de pastores

bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden

(b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

 

Het nieuwe Onze Vader

 

 

Nieuw op de site: Zie tabblad Geschiedenis

 

         

 

 

Vacatures:

Misdienaars-acolieten:  (Dames en heren)

die in de weekendviering ( zondag 9.30 uur ) willen assisteren bij de eucharistieviering

die in de vieringen door de week ( meestal rouw ) de voorgangers willen assisteren

 

weekendkoster:

De weekendkoster zorgt op zaterdag en zondag dat de kerk geopend en gesloten wordt, luidt om 12 uur het angelus en kijkt of er voldoende kaarsen zijn. Bij een viering zorgt de koster dat alles klaar staat. Dat kan een eucharistieviering zijn, maar ook een enkele keer een doopviering.

Zo mogelijk is hij/zij ook lector. Er is een wisselende groep van weekendkosters.

koster:

de doordeweekse koster heeft dienst van maandag t/m vrijdag.

de werkzaamheden zijn hetzelfde als van de weekendkoster, maar hij/zij is geen lector. Bij een uitvaartviering zorgt hij/zij ook dat alles klaarstaat.

Ook hier is een wisselende groep van kosters.

hebt u belangstelling of hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat: tel. 0314 661224

( open op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur )

of stuur een mail naar: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

 

 

Parochie Gabriel afdeling 's-Heerenberg .

 

De foto's van de Hemelvaartsviering

door Ton Bremer gemaakt op 5 mei 2016

Klik hier

Hemelvaartviering nabij Huis Bergh gen.